Λειτουργία

    Τμήματα

- Βρεφικό από μηνών – 2 ετών
- Μεταβρεφικό 2 – 3 ετών
- Προνήπιο Μικρό 3 – 4 ετών
- Προνήπιο 4 – 5 ετών
- Νηπιαγωγείο 5 – 6 ετών

      Πληροφορίες

- Ωράριο Σταθμού: 7:00 – 16:00
- Διάρκεια Σχολικού Έτους: 1η Σεπτέμβρη – 31 Ιουλίου
- Ωράριο Εγγραφών: 17:00 – 19:00 (κατόπιν συννενόησης)
- Συνεργαζόμενα Προγράμματα: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
- Συνεργαζόμενοι Φορείς : Τράπεζες, ΔΕΗ, Ταχυδρομείο, Δικηγόροι

      Δικαιολογητικά Εγγραφής

- Πιστοποιητικό Γεννήσεως
- Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Υγείας

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                         ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ                         ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ                     ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ                                              ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ