Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 1. Σκοπός

  Σκοπός της Προσχολικής αγωγής σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι να βοηθήσει το παιδί να αναπτυχθεί σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά. Σύμφωνα με τον Piaget τα δυο πρώτα στάδια ανάπτυξης του παιδιού είναι το αισθησιοκινητικό (0 – 2 ...

  Find out more
 2. Διαθεματικές

  Οι διαθεματικές ενότητες δεν αποτελούν διακριτά διδακτικά αντικείμενα για αυτοτελή διδασκαλία αλλά χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν νόημα και σκοπό για τα παιδιά. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ Διαχωρίζεται σε τρεις υποενότητες. Οι ...

  Find out more
 3. Μεθοδολογία

  Μέθοδος διδασκαλίας είναι η επιλογή της πορείας και των εργαλείων που θα ακολουθήσουμε κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος ώστε να φτάσουμε σε ένα προκαθορισμένο στόχο. Η σύγχρονη παιδαγωγική οπτική εστιάζει στη διαδραστικότητα δίνοντας προτεραιότητα στην ενεργητική, βιωματική και ...

  Find out more
 4. Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού

  Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να κατανοήσει τη συμπεριφορά, τους προβληματισμούς των παιδιών και να δημιουργήσει ένα ζεστό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη μάθηση. Επιπλέον χρησιμοποιεί διδακτικές τεχνικές που οδηγούν σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων και παρέχει στα παιδιά συχνή ανατροφοδότηση για ...

  Find out more
 5. Ελεύθερο Παιχνίδι

  Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό είτε ομαδικό επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται , να ανακαλύπτουν, να χρησιμοποιούν δημιουργικά υλικά και μέσα, να πειραματίζονται, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να κοινωνικοποιούνται.

  Find out more
 6. Φάκελος Προόδου

  Ο φάκελος προόδου περιέχει εργασίες του παιδιού και αποτελεί καταγραφή της διαδικασίας της μάθησης. Περιέχει υλικό που αποκαλύπτει τί ενδιαφέρει το παιδί, τί έχει μάθει, πώς σκέπτεται, πώς δημιουργεί, πώς αναλύει και συνθέτει. Ο φάκελος περιέχει δείγματα δουλειάς ...

  Find out more