Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ελεύθερο Παιχνίδι

Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό είτε ομαδικό επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται , να ανακαλύπτουν, να χρησιμοποιούν δημιουργικά υλικά και μέσα, να πειραματίζονται, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να κοινωνικοποιούνται.