Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Διαθεματικές

Οι διαθεματικές ενότητες δεν αποτελούν διακριτά διδακτικά αντικείμενα για αυτοτελή διδασκαλία αλλά χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν νόημα και σκοπό για τα παιδιά.

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

Διαχωρίζεται σε τρεις υποενότητες. Οι υποενότητες που απαρτίζουν την συγκεκριμένη θεματική είναι οι εξής: η προφορική επικοινωνία (π.χ. διήγηση, περιγραφή κ.α.), η ανάγνωση (π.χ. επαφή με διάφορες μορφές του γραπτού λόγου, αναγνώριση οικείων λέξεων κ.α.) και η γραφή (ενθαρρύνονται να γράφουν όπως μπορούν, να γράφουν το όνομά τους, να γράφουν γράμματα και αριθμούς).

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τα παιδιά πρέπει να προβληματίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις, να στηρίζονται σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, να κάνουν απλές υποθέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα. Αυτό γίνεται μέσα από διαδικασίες παρατήρησης, περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόμησης, αντιστοίχισης, σειροθέτησης και συμβολικής αναπαράστασης έτσι ώστε σταδιακά να οικοδομήσουν την έννοια των αριθμών και να μάθουν να εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις.

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανθρωπογενές Περιβάλλον

Μέσα σε ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον δίνονται ευκαιρίες ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν έννοιες όπως η αυτοεκτίμηση, η συνεργασία, η αγάπη, η αδελφοσύνη, η υγιεινή κ.α. Τα παιδιά συνειδητοποιούν τη μοναδικότητά τους αλλά και μαθαίνουν να εντοπίζουν και να σέβονται τις ομοιότητες και τις διαφορές με του άλλους. Αποκτούν θετικές στάσεις και συμπεριφορές για το περιβάλλον (ανακύκλωση κ.α.) και αντιλαμβάνονται τη συμβολή των μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας στη καθημερινή ζώη.

Φυσικό Περιβάλλον

Στα παιδιά πρέπει να δίνονται πολλές ευκαιρίες ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το ανθρώπινο σώμα, τους ζωικούς οργανισμούς, τους φυτικούς οργανισμούς, τα χαρακτηριστικά γύρω από τη δομή και τις ιδιότητες των υλικών. Επίσης σιγά σιγά αναγνωρίζουν ορισμένες πηγές ενέργειας, τις ιδιότητες των μαγνητών και αντιλαμβάνονται την κίνηση και τις γενικές αρχές που τη διέπουν.

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΕΚΦΡΑΣΗ  

Εικαστικά

Τα παιδιά θα πρέπει να παροτρύνονται να ερμηνεύσουν το περιβάλλον με πολλούς τρόπους , χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά , να επινοούν διάφορες τεχνικές και να τις εφαρμόζουν για να σχεδιάζουν και να ζωγραφίζουν. Επίσης θα πρέπει να μάθουν να κόβουν υλικά, να κάνουν κολάζ, να πλάθουν και να μορφοποιούν, να χρησιμοποιούν εμπεριχάρακες και να δημιουργούν αιωρούμενα αντικείμενα (μόμπιλς κ.α.)

Δραματική Τέχνη

Τα παιδιά εξοικειώνονται με τις τεχνικές του κουκλοθέατρου και του θεάτρου σκιών και παίζουν δημιουργικά με τις κούκλες. Επιπλέον μαθαίνουν να συνεργάζονται και να δημιουργούν από κοινού ιστορίες και να εκφράζονται με τον αυτοσχεδιασμό και τη μίμηση.(κ.α.)

Φυσική Αγωγή

Μέσα από κατάλληλες διαμορφωμένες δραστηριότητες τα παιδιά αναπτύσσουν την κινητικότητα τους, τη σωματική τους δραστηριότητα και προάγουν την υγεία τους. Αποδέχονται την τήρηση ορισμένων κανόνων ασφαλείας, χειρίζονται κατάλληλα το εκπαιδευτικό υλικό και αναπτύσσουν σταδιακά θετικές στάσεις για συνεργασία, αλληλοαποδοχή και υποστήριξη.

Μουσική

Τα παιδιά με κατάλληλες μουσικές δραστηριότητες μαθαίνουν να τραγουδούν, να παίζουν διάφορα μουσικά όργανα, να ανταποκρίνονται σε σύμβολα, συνθήματα και οδηγίες, να αυτοσχεδιάζουν και να εκφράζονται μέσα από απλές μουσικές συνθέσεις κ.α.

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Τα παιδιά ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για παιχνίδι και για διασκέδαση. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις κυριότερες μονάδες του υπολογιστή και να εντοπίζουν γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο, να μετακινούν το ποντίκι και να τοποθετούν τον δείκτη σε συγκεκριμένη θέση στην οθόνη κ.α.