Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Φάκελος Προόδου

Ο φάκελος προόδου περιέχει εργασίες του παιδιού και αποτελεί καταγραφή της διαδικασίας της μάθησης. Περιέχει υλικό που αποκαλύπτει τί ενδιαφέρει το παιδί, τί έχει μάθει, πώς σκέπτεται, πώς δημιουργεί, πώς αναλύει και συνθέτει. Ο φάκελος περιέχει δείγματα δουλειάς τα οποία παράγονται από τα παιδιά (π.χ. σχέδια, ζωγραφιές, χειροτεχνίες, δείγματα γραφής, κατασκευές). Το υλικό οργανώνεται κατά χρονολογική σειρά και κατηγορία έτσι ώστε ο γονιός να μπορεί να συγκρίνει τις πρόσφατες εργασίες με τις προηγούμενες. Έτσι ώστε ο γονιός να έχει πρόσβαση στην εξέλιξη του νηπίου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.