Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Μεθοδολογία

Μέθοδος διδασκαλίας είναι η επιλογή της πορείας και των εργαλείων που θα ακολουθήσουμε κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος ώστε να φτάσουμε σε ένα προκαθορισμένο στόχο. Η σύγχρονη παιδαγωγική οπτική εστιάζει στη διαδραστικότητα δίνοντας προτεραιότητα στην ενεργητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση, χωρίς όμως να καταργεί τα πλεονεκτήματα των κλασσικών μεθόδων.
Οι κυριότερες μέθοδοι διδασκαλίας είναι η συνεργατική, η ανακαλυπτική, η διερευνητική, η ερμηνευτική και η μέθοδος project ενώ οι κυριότερες τεχνικές διδασκαλίας είναι η ερωτοαπόκριση, η συζήτηση, οι ασκήσεις, η επίδειξη, οι ομάδες εργασίας, η μελέτη περίπτωσης, το παιχνίδι ρόλων, η προσομοίωση, η επίλυση προβλήματος, η συνέντευξη και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις.
Ο παιδαγωγός θα πρέπει να διαλέξει πολύ προσεκτικά την μέθοδο αλλά και τα εργαλεία – τεχνικές που βρίσκονται παραπάνω και να καταρτίσει και να ξεκινήσει το σχεδιασμό του διδακτικού αντικειμένου. Τα έξι κυριότερα στάδια του σχεδιασμού είναι η προετοιμασία, η παρουσίαση, η εφαρμογή, ο έλεγχος, η ανακεφαλαίωση και η ανάθεση εργασίας.